Istentiszteletek, hivatali rend

Istentiszteletek

Vasárnap 10 órakor, az istentisztelettel párhuzamosan gyermekfoglalkozás van az emeleti teremben, és mellette a baba-mama szoba várja az odaérkezőket (kihangosítással).

Csütörtök este 6 órakor (téli időszakban* 5-kor) esti istentisztelet. Utána kórus próba.

Hónap utolsó vasárnapján és nagy ünnepek mindkét napján 10-kor úrvacsora, havonta/kéthavonta keresztelői istentisztelet.

* A téli időszak az őszi óraátállítástól a tavaszi óraátállításig értendő

Bibliaórák

Heti rendszerességgel:
kedd délelőtt 10-től bibliaóra (szeptembertől június közepéig)

péntek este 18.30 órakor Ifjúsági óra

Havi rendszerességgel:
első kedd: presbiteri bibliaóra este 6 órakor
harmadik kedd: női bibliaóra és nőszövetségi megbeszélés este 6 órakor

Konfirmációi előkészítő

7-8. osztályosoknak péntek 17 órakor
felnőttek számára csütörtök 18 órakor (óraátállítás után 19 órakor)

Hitoktatás

Az általános iskolások egyfelől iskolájukban vehetnek részt hitoktatásban, ahol megfelelő létszám esetén csoportot indítunk, a kötelező erkölcstan; hit- és erkölcstan keretében 1.-8. osztály; másfelől a 7-8. osztályosoknak ősszel megkezdődik a konfirmációi előkészítő. (gyülekezeti keretek közt)
Az alsósoknak és óvodásoknak a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan van gyermekfoglalkozás.

Hivatali rend

Kedd, csütörtök délelőtt 10-13 óráig, ezen kívül egyeztetés szerint.
Az esküvők, keresztelők, temetések bejelentése, hivatali időben, és az ezzel kapcsolatos megbeszélés, és lelkigondozói beszélgetések egyeztetett időpontban.  Az istentiszteletek, bibliaórák után is lehet érdeklődni, időpontot egyeztetni a lelkipásztorral vagy gondnokasszonnyal.